MİKS Gelişim 20. Kalite Kongresinde..

01.12.2011

MİKS Gelişim 20. Kalite Kongresinde..

MİKS Gelişim 28 Aralık 2011 tarihinde  20. Kalite Kongresi kapsamında MAKİ GAMİ  çalıştayı yaptı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Maki Gami  Çalıştaylarının  ilki 19. Kalite Kongresi Çalıştaylarında yapılmıştı. Geçtiğimiz süre içinde büyük ilgi gören Maki Gami bir süreç analizi yöntemi olarak kayıpların kolayca görülebileceği, çabuk kazanımlara fırsat tanıyan ve tüm süreçlere kolayca uygulanabilme özellikleri nedeni ile dikkat çekiyor.

Çalıştaya katılan katılımcılar mavi yakalıdan üst düzeye kadar her çalışanın katılabileceği analiz ve çözüme giden bir yol olarak Maki Gami yöntemini  çok beğendiklerini ve hemen uygulayacaklarını ifade etti. Basitliği sayesinde yapılacak iyileşme çalışmalarına ve yatırımlara üst yönetimin daha kolay ikna edilebileceği görüşü dile getirildi.

Ayrıca katılımcıların Maki Gami Süreç Analizi Yöntemini strateji belirlemede de kullanabileceklerini belirtmesi; bu yöntemin ne kadar esnek ve uygulanabilir “çalışan dostu” bir yöntem olduğunu ortaya koymuştur.

 

 

  Zeliha ÜNAL Maki Gami çalşması hakkında görüşlerini ifade ederken
 

Maki Gami Çalıştayı Katılımcıları Miks Gelişim Uzmanları ile beraber

 

Mehmet Ali Ortayatırtmacı ve Erol Özden gurup çalışmasında

Created by YBS