Kalite Kongresinde Miks Gelişim’den Maki Gami Çalıştayı

10.11.2010

Çalıştaya aşırı talep nedeni ile 30 yakın katılımcı katıldı.

Yurdun dört bir tarafından gelen katılımcılar arasında M.E.B.’ dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Anadolu Ajansından AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ye kadar çok çeşitli  kamu ve özel kuruluş temsilcileri bulunmakta idi.

Moderatörlüğü  Kadriye AYMELEK, Selami Güven  ANTAL ve Mustafa TOKA tarafından  yapılan Çalıştay;  Kadriye AYMELEK’in Maki Gami tanıtım sunuşu ile başladı.

DİLAŞ genel Koordinatörü Ali Akkoyunlu’nun Dilaş tanıtım sunuşunu yapmasının ardından Dilaş Toplu Yemek Hizmetleri bünyesinde hazırlanan ve Yemek Tedarik Sürecini analiz eden “VAKA” notları dağıtıldı.

Katılımcıların Vakadan çıkarılan süreç adımlarını, teorik-fiili süreleri ve mudaları duvarlardaki Maki Gami panolarına yazarken aralarında yaptıkları işbirliği ve ekip çalışmaları görülmeye değerdi.

Çalışma sonunda önemli “muda” lara aksiyon planları yapılarak “Gelecek Durum Planı” çıkarıldı.

Çalıştay sonrası düşüncelerini ifade eden katılımcılar Süreç Analizi yapmada ve sürecin içine nüfuz edip kayıpları (mudaları) tespit etmede kullanabilecekleri çok iyi bir araç öğrendiklerini ve bunu iş ortamlarında kullanacaklarını beyan ettiler.

Türkiye’de bir ilk olan bu “Maki Gami Çalıştayı”nı hazırlayıp sunan MİKS Gelişime çok teşekkür eden işletme ve kuruluş temsilcilerinin  bir kısmı bu yöntemi MİKS Gelişim ile beraber kendi kuruluşlarında da uygulama fırsatını bulurlarsa memnun  kalacaklarını ifade ettiler.

Çalıştay Sunumu

Resimler

İstal'den Necla ve Meltem hanım süreç adımlarını yazıyor
Aksa'dan Oğuz Bey mudaları yazıyor
Bütün guruplar ayakta ve çalışıyor
Dilaş Toplu Yemek Patronu Metin Uzunok Bey ve Muhasebe Müdürü Hande Hanım
Grupların toplu görünümü
Grupların toplu görünümü
Kadriye AYMELEK Maki Gami sunuşunu yaparken
MİKS Gelişim Moderatörü Kadriye AYMELEK ve Opet'ten katılan Sn. Meltem AYDINGÖZ birlikte çalışıyor
MAKİ GAMİ Grup Çalışması
MAKİ GAMİ Grup Çalışması
MAKİ GAMİ Grup Çalışması
MAKİ GAMİ Grup Çalışması
Maki Gami Çalıştayı Moderatörleri MİKS Gelişim'den Mustafa TOKA ve Salami Güven ANTAL

Created by YBS